Är 3% sjukfrånvaro möjlig i alla typer av organisationer? 

Nej, förmodligen inte, men sanningen är att de flesta arbetsgivarna kan mer än halvera sin sjukfrånvaro med rätt stöd. 

Sirona och Aino önskar er varmt välkomna till en live-presentation där Ainos ledning och utvecklare berättar om 20 års forskning och metodutveckling. Dessutom delas skarpa framgångsfaktorer från aktuella kundcase i både företag och offentliga organisationer. Tillsammans med Sirona, som har en gedigen erfarenhet av planering, implementering och förändringsledning i privat och offentlig sektor, kan vi erbjuda en helhetslösning där vi är med genom hela processen. En 360 introduktion till ett fullt digitaliserat, unikt verktyg med potential att förändra branschen i grunden. Moderna digitala verktyg som HealthManager syftar till att främja chefernas proaktiva hantering av arbetsförmåga, men ett systemstöd är bara så bra som dess användare. Därför har Aino och Sirona teamat ihop sig för att skapa ett värdeerbjudande som når resultat – på riktigt.

Datum / tid: Torsdag 16 november, 14:00-15:30

Plats: Online

OSA: https://events.teams.microsoft.com/event/47e20a30-1051-42c5-bcf8-e068c86c8d71@2408845c-aaf6-4f31-af64-6c0753195cd5

Mer om Sirona och Aino

Ainos forskningsbaserade metod, för ett systematiskt, datadrivet ledarskap, hjälper dig att se och bekräfta dina medarbetare. Med ett mer personligt, lyhört ledarskap upptäcks behov av stöd i tid och på så sätt kan både kort- och långtidsfrånvaro snabbt minimeras. En win win- situation, där medarbetarna känner ökad delaktighet och engagemang på jobbet, samtidigt som organisationen snabbt stabiliseras och blir mer effektiv med befintlig personal. Systemet används idag på bred front i både företag och offentliga organisationer med från 500 och upp till 20 000 medarbetare. I topp bland argumenten hos våra nöjda kunder återfinns som regel, stärkt kompetensförsörjning, sänkta kostnader och snabba resultat.  

Sirona Health Solutions är en etablerad partner inom förändringsledning, både inom privat och offentlig sektor. 

Sirona specialiserar sig på skräddarsydda förbättringsprogram som hjälper företag och organisationer att effektivt anpassa sig till förändrade omständigheter och förbättra nuvarande, samt implementera nya processer. Sirona genomför faktabaserade analyser som identifierar de mest kritiska områdena som kräver uppmärksamhet.

Sirona Health Solutions genomför målinriktat och systematiskt arbete, och involverar aktivt era medarbetare längs hela resan. Detta skapar den nödvändiga förståelsen och engagemanget för att säkerställa varaktig förändring.

Låt Sirona hjälpa er att förbättra er organisation och möta de framtida utmaningarna. Tillsammans skapas framgång.

Ainos uppdragsgivare i urval

Stora Enso, Konecranes, Finnair, Attendo, Stadsmissionen och Norra Savolax vårdregion.                  
Aino är medlem i CSR Sweden sedan 2021: www.csrsweden.se/medlemmar   

Aino lanserade 3% målet på Almedalsveckan i somras, se videon här:

Mer nyheter