Kuopio Stad har valt Ainos plattform för att stärka employee sustainability. Avtalet, som omfattar 4 000 licenser, kommer att implementeras i november.

Aino är specialiserat på att skapa värde för både den offentliga och privata sektorn med syftet att ge ett mer proaktivt ledarskap som leder till hög arbetsbarhet och engagemang. Detta uppnås genom vår SaaS-plattform, som nu kommer att vara tillgänglig för anställda i Kuopio Stad.

Staden Kuopio ligger i regionen Norra Savonia, Finland. Det är den nionde största staden i landet med en befolkning på över 118 000 invånare. Staden är känd för sin vackra natur, då den är omgiven av sjöar och kullar.

Stadens långsiktiga mål är att säkra resurser för offentliga tjänster, och partnerskapet med Aino är en del av denna strategi. Genom att använda Aino-plattformen hoppas staden förbättra de anställdas hållbarhet, välbefinnande och humankapitalproduktivitet. Dessutom hoppas de att detta ska leda till bättre arbetsvillkor totalt sett och ökad arbetsglädje.

Aino har fått i uppdrag av Kuopio stad att implementera sin SaaS-plattform. Avtalet omfattar 4 000 licenser som kommer att implementeras i november. Detta partnerskap är ett viktigt steg för staden att nå sina mål för långsiktig hållbarhet.

Kuopio stad har valt Aino i sitt långsiktiga arbete för att stärka employee sustainability. Detta partnerskap är ett viktigt steg för staden då de strävar efter att nå sina mål för långsiktig hållbarhet. Genom att använda Aino-plattformen hoppas staden förbättra medarbetarnas produktivitet och välmående. Dessutom hoppas de att detta ska leda till bättre arbetsvillkor och ökad arbetsglädje.

Mer nyheter