Aino Health’s årsredovisning för 2022 har idag publicerats på bolagets webbplats.
Årsredovisningen kan laddas ned från ainohealth.com eller beställas från bolaget.

För mer information
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified Adviser
Erik Penser Bank
För mer information: https://investors.ainohealth.com/certified-adviser/

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

Läs Årsredovisning 2022 genom att klicka här!

Mer pressmeddelanden och nyheter