Legalt meddelande

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT INNAN DU GÅR TILL OCH ANVÄNDER AINOHEALTH.COM, INVESTORS.AINOHEALTH.COM ELLER NÅGON AV AINO-GRUPPENS WEBBSIDOR

Genom att gå till och använda Aino Health AB:s och dess dotterbolags webbsidor godkänner du följande regler och villkor. Använd inte dessa webbsidor om du inte godkänner samtliga följande regler och villkor.

Dessa webbsidor, inklusive innehåll, urval och placering av innehållet på respektive sida/samtliga sidor samt hos den data eller annat material som görs tillgängligt via sidorna, ägs helt och hållet av Aino Group (dvs. Aino Group och dess dotterbolag, hädanefter kallade ”Aino”). Copyright © 2015 Aino Group. Alla rättigheter förbehållna. Enskilt innehåll på ainohealth.com kan gälla under ytterligare villkor som anges i dessa innehåll.

Du får lagra utdrag från Ainos sidor på din dator och göra utskrifter av dessa endast för egen, icke-kommersiell användning samt för att visa upp Ainos sidor för allmänheten. Du får använda och distribuera erforderliga, mindre utdrag från Ainos sidor i syfte att tillhandahålla direktlänkning till sidorna samt länkning via sökmotorer på internet. All annan användning, reproduktion, översättning, adaption, arrangerande, ändring distribution eller lagring av Ainos sidor i någon som helst form eller på något som helst sätt, vare sig helt eller delvis, utan att i förväg inhämta Ainos skriftliga tillstånd, är förbjuden.

Ainos webbsidor tillhandahålles i befintligt skick samt utan några som helst garantier (uttryckta eller antydda) gällande till sidornas korrekthet, exakthet, pålitlighet eller tillgänglighet, eller i något annat avseende. Aino garanterar inte att dessa sidor eller den server som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Aino förbehåller sig rätten att när som helst ändra webbsidorna samt att upphäva åtkomsten till desamma. Aino åtar sig inget ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part och som Ainos webbsidor innehåller länk till.

Under inga som helst omständigheter inklusive (men ej begränsat till) oaktsamhet kan Aino eller någon av dess direktörer, ansvariga eller anställda hållas ansvariga för några som helst direkta, indirekta, särskilda, slumpartade eller konsekvensrelaterade skador som resulterar ur användning av, eller avsaknad av användning av, dessa sidor.

Aino, varumärkets logotyp, företagets logotyp samt Ainos produktnamn är varumärken tillhörande Aino. Om du laddar ner information eller material från denna webbplats godkänner samt lovar du att du inte kommer att kopiera denna information/detta material eller att på något sätt avlägsna eller dölja någon upphovsrätt, annan information eller förklaring som kan finnas i denna information.

Alla eventuella tvister relaterade till användningen av dessa sidor ska lösas av tingsrätten i Stockholm (Sverige) i enlighet med svensk lagstiftning.

Ainos kundsidor auktoriseras av Ainos kundregister. Informationen i Ainos kundregister kan även skickas till Ainos partners, vilka endast utför kundnöjdhetsundersökningar å Ainos vägnar. Inga övriga syften är tillåtna.