Tillbaka

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Aino är godkänd av Försäkringskassan som anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.

Det innebär att ni kan ta stöd av oss för såväl proaktiva som rehabiliterande insatser på arbetsplatsen och få halva kostnaden tillbaka från Försäkringskassan. Syftet med bidraget är att förebygga sjukfrånvaro och underlätta för medarbetare att komma tillbaka till arbetet efter sjukskrivning. Inom ramen för detta kan vi erbjuda er stöd att utreda, planera, genomföra och följa upp arbetslivsinriktade åtgärder.

Exempel på vad Aino kan hjälpa er med:

  • kartläggningssamtal vid upprepad sjukfrånvaro
  • ta fram en plan för återgång i arbete
  • rådgivande samtal vid sviktande arbetsförmåga
  • samordning, stöd och driv i rehabiliteringsprocessen
  • individuell arbetsplatsanalys/ergonomibedömning
  • funktionsbedömning
  • stresshantering på individnivå
  • hälsocoachning

Vill ni veta mer?
Kontakta: Malin Eriksson 070-35 777 08
malin.eriksson@ainohealth.com