Stockholm 12 Mars, 2021: Aino Health meddelar idag att Wihuri Oy har beslutat att utöka användningen av Ainos SaaS-lösning HealthManager och relaterade tjänster för att täcka all verksamhet i Finland.  Implementationen kommer att ske under årets första halva och omfattar 700 nya användare.

SaaS-lösningen HealthManager är en del av Wihuris ansvarsprogram och spelar en stor roll när det kommer till att harmonisera företagets modell för arbetsförmåga hos personalen och tillhörande processer för hela företaget.

“Vi har sett väldigt bra resultat så här långt från när det kommer till välmåendet hos vår personal efter att ha använt Ainos lösning och tjänster och ser fram emot att utöka dem till resten av Finland”, säger Marjo Ali-Rekola, HR Specialist.

“Det är fantastiskt att se hur systematiskt Wihuri Oy bygger sitt ansvarsprogram och arbetar med arbetsförmåga. Vi är väldigt stolta att stötta detta och ser fram emot att fortsätta arbetet med Wihuri framåt”, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

HealthManager är en SaaS plattform som stöttar chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. kommunikation och engagemang. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Målet med plattformen är ökat engagemang hos medarbetarna och minskad frånvaro.

För mer information:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
Phone: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

About Wihuri Oy
Wihuri Oy är en del av Wihuri Group, en global global concern med sina rötter i Finland. Wihuri Group arbetar inom fyra områden: förpackningsindustrin, grossist-dagligvaruhandel, teknisk handel och flygindustrin. Tre av dessa områden – Wihuri Oy Aarnio, Wihuri Oy Technical Trade och Wihuri Aviation – tillhör Wihuri Oy. Wihuri Groups omsatte 2019 cirka 2 miljarder euros och företaget har runt 5400 anställda i 30 länder.

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Mer pressmeddelanden och nyheter