Vi strävar efter att skapa en värld där organisationer och människor är friskare

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är den ledande leverantör av lösningar inom Corporate Health Management. Vi är för privata och offentliga organisationer vad läkarna är för människor.

Aino Health har jobbat med 150 organisationer för att integrera förebyggande hälsovård i det dagliga arbetet, vilket har resulterat i friskare, mer motiverade och resultatdrivna medarbetare.

Oavsett vilken bransch du är i eller storleken på din organisation, fokuserar vi på att hjälpa dig att förbättra din organisations resultat genom förebyggande hälsovård.

Aino Health digitala plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Läs mer >>

Lösningar

Företagshälsolösningar av hög kvalitet. Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Företagshälsotjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

En friskare värld

”Att medverka till att minska och förebygga sjukfrånvaro är en viktig samhällsinsats och en av…

Välkommen till Aino Health AB årsstämma 2017

Aino Health AB håller årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00 på Grand Hotel,…

Aino health AB – Årsredovisning 2016

Aino Health AB - Årsredovising 2016 Aino Health årsredovisning för 2016 inkluderar vårt bokslut, verksamhetsberättelse,…

Pressmeddelanden

Välkommen till Aino Health AB årsstämma 2017

Aino Health AB håller årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 16.00 på Grand Hotel,…

18.4.2017

Aino health AB – Årsredovisning 2016

Aino Health AB - Årsredovising 2016 Aino Health årsredovisning för 2016 inkluderar vårt bokslut, verksamhetsberättelse,…

12.4.2017

Charlotte Boij utsedd till VD för koncernens svenska verksamhet i Aino Health AB.

o Health har idag utsett Charlotte Boij till VD för koncernens svenska verksamhet i Aino…

10.4.2017