Vi strävar efter att skapa en värld där organisationer och människor är friskare

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är den ledande leverantör av lösningar inom Corporate Health Management. Vi är för privata och offentliga organisationer vad läkarna är för människor.

Aino Health har jobbat med 150 organisationer för att integrera förebyggande hälsovård i det dagliga arbetet, vilket har resulterat i friskare, mer motiverade och resultatdrivna medarbetare.

Oavsett vilken bransch du är i eller storleken på din organisation, fokuserar vi på att hjälpa dig att förbättra din organisations resultat genom förebyggande hälsovård.

Aino Health digitala plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Läs mer >>

Lösningar

Företagshälsolösningar av hög kvalitet. Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Företagshälsotjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

Aino Health utser Peter Seeger som VD för Tyskland

Aino Health har utsett Peter Seeger som VD för Aino Health Germany. Peter har arbetat…

Sofia Røsand ny projektledare för Aino Health Sweden AB

Sofia Røsand har rekryterats som projektledare till Aino Health Sweden AB, med ansvar för att…

Erik Johnsson ny försäljnings och marknadsansvarig för Aino Health Sweden AB

Rådgivande försäljning mot stora organisationer är den röda tråden för Erik Johnsson, som anställts som…

Pressmeddelanden

Aino Health AB skriver avtalsförklaring med det tyska sjukförsäkringsbolaget BARMER

Aino Health AB (publ) har skrivit en avtalsförklaring (LOI) kring ett strategiskt partnerskap med det…

18.5.2017

Kommuniké från årsstämma 2017 i Aino Health AB (publ)

Lund – Aino Health AB (Aino) tillkännagav idag att årsstämma den 16 maj 2017 röstade…

17.5.2017

Aino Health publicerar delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2017

Aino Health AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017. Läs mer...…

12.5.2017