Den ledande mjukvaran som ökar produktivitet, minskar frånvaro och gör förändringen mätbar

Kvalitet och resultat som märks.

Aino Health är det ledande företaget inom Corporate Health Management.

Med Aino Healths kompletta lösning av mjukvara, service och konsulttjänster reducerar vi frånvaro, relaterade kostnader och levererar ökad produktivitet samt medarbetarengagemang.

Vår lösning inkluderar HealthManager, HealthDesk och konsulttjänster.

Lösningar

Aino Healths lösningar passar alla branscher och kan anpassas till varje kund i enlighet med vår analys och bedömning av behoven.

Tjänster

Tjänster som alla tjänar på. Tjänsterna bygger på över en miljon hälsofrämjande åtgärder i samarbete med Aino Healths olika partnerföretag och ledande läkare för att vi ska lyckas tillgodose våra kunders behov.

Konsulttjänster

Expertkunskaper och partnerskap på varje steg längs vägen. Aino Healths konsulttjänster och vår unika projektledningsmodell är framtagna för att hjälpa dig att maximera värdet av dina hälso- och säkerhetsrelaterade insatser.

De senaste nyheterna

Aino Health AB tecknar avtal med Multi Contact GmbH

Det tyska företaget Multi Contact har tecknat avtal med Aino Health om att använda it-plattformen…

Aino Health sluter avtal med Tampereen Sähkölaitos

Aino Health sluter avtal med Tampereen Sähkölaitos, en koncern inom energiområdet, med verksamhet i Tammerfors…

Aino Health AB tecknar avtal med Region Västmanland

21 februari 2018 Region Västmanland och Aino Health Sweden AB har tecknat avtal om en…

Pressmeddelanden

Aino Health AB tecknar avtal med Multi Contact GmbH

Det tyska företaget Multi Contact, som är en del av Otto-koncernen, har tecknat avtal med…

22.3.2018

Aino Health publicerar bokslutskommuniké för 1 oktober – 31 december 2017

Aino Health AB (publ) bokslutskommuniké för perioden 1 oktober – 31 december 2017 finns nu…

23.2.2018

Aino Health AB tecknar avtal med Region Västmanland

21 februari 2018 Region Västmanland och Aino Health Sweden AB har tecknat avtal om en…

21.2.2018