{% video_player ”embed_player” overrideable=False, type=’scriptV4′, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, autoplay=False, hidden_controls=False, loop=False, muted=False, full_width=False, width=’1280′, height=’720′, player_id=’44897548960′, style=” %}

 

Förra veckan medverkade jag i webinar med Randstad Risesmart på ämnet ”Måste jag som chef verkligen vara helt säker… när jag lyfter frågan om alkohol med en medarbetare”. 

Bakgrunden var att många ledare är oroliga för ökad ohälsa och drickande i företaget nu när pandemin haft greppet om oss i mer än ett år. Det blir svårare att se om en medarbetare mår dåligt när man inte möts fysiskt utan ”bara” via skärm. 

Vi blev positivt överraskade över det stora intresset för frågan och alla engagerande frågor som kom under webinaret och även efter. Då jag tycker att detta är ett angeläget ämne (förutom att arbeta med försäljning och förändringsledning är jag även nykter alkoholist sedan drygt 10 år tillbaka) delar jag gärna med mig av en enkel checklista som du som ledare kan använda. Om du känner oro för en medarbetares drickande (att du helt enkelt tror att personen dricker för mycket): 

  • Fundera över vad som gör dig orolig 

Har personen uppträtt annorlunda? Är det någon särskild händelse som väckt din oro? Skriv ner dina tankar och sortera inte bort sådant som du själv tror är oväsentligt utan var ärlig med dig själv – varför är du orolig att Kalle/Lisa dricker för mycket. 

  • Ta fram företagets alkoholpolicy och handlingsplan 

Detta är ett lagkrav om ni har mer än 10 anställda. Det ska finnas lättillgängligt på intranät t ex men annars vet definitivt HR så fråga där. I dessa dokument finns information om företagets policy och vad som förväntas av dig som chef/ledare. 

  • Tycker du att det känns svårt/olustigt/osäkert att prata med din medarbetare?  

Du är antagligen inte helt säker på att personen dricker för mycket. Det är här omtankessamtalet kommer in. Boka upp ett samtal med din medarbetare och berätta att du är orolig och varför. Du måste inte ha rätt (detta är viktigt). Vill du förbereda dig inför samtalet kan du vända dig till HR innan och/eller företagshälsovård. Det finns även specialistvård som du kan ha avtal med (denna info finns i alkoholpolicy/handlingsplan). På Aino Health erbjuder vi mallar som ett ”manus” för samtalet. 

  • Vad händer om arbetstagaren förnekar att hen dricker för mycket?  

Att du inbillar dig? Att hen tar illa vid sig? Detta är anledningen till att de flesta chefer antingen drar sig för att ta samtalet och ”samlar bevis” under lång tid eller undviker att ens prata med sin anställda om det. Genom att följa steg 1,2 och 3 har du förberett dig och det är inte din roll att övertyga personen om det ena eller andra. Om personen till exempel varit full på arbetet eller en arbetsrelaterad fest så står det med allra största sannolikhet i er policy att personen ska genomföra en medicinsk utredning. Informera dig, prata med HR och förvänta dig inte att personen ska genast ropa Hurra och vilja ha hjälp. Genom att fråga den anställda så får du mer information att ta ställning till.   

  • Var närvarande, ärlig och visa omtanke 

Fråga hur personen själv uppfattar situationen. Det går att vara både mänsklig och tydlig. Dokumentera samtalet. 

 Ett bonustips: 

  • Har du missat tillfället? Undvikt samtalet? Du kan ta tag i det nu. Prata med HR eller extern part och bestäm hur du går vidare. Undvik prestige och att ”du gjort fel” som sopat din oro under mattan. Tror du fortfarande att personen har problem med alkohol så släpp inte taget. 

 

Som chef är du viktig!
Arbetsplatsen är där alkoholproblem uppträder sist, om en person har ett skadligt bruk eller är beroende så kan jag lova att anhöriga, barn, vänner 
etc länge har försökt få personen att sluta dricka innan personen kommer påverkad på jobbet. 8 av 10 vuxna personer i Sverige har ett normalt bruk av alkohol som inte är skadligt, 2 av 10 kan i perioder av livet behöva hjälp med rehabilitering. Av dessa 2 har ca hälften utvecklat alkoholism som är en irreversibel sjukdom och betyder att du inte kan dricka alkohol mer. Vi sitter inte på parkbänkar de flesta av oss utan är i högsta grad aktiva i arbetslivet. 

Vill du veta mer om Aino Health och hur vi arbetar med omtankessamtal för att sänka sjukfrånvaro (inte enbart när det gäller alkohol) så gå gärna in på vår hemsida: www.ainohealth.com och/eller kontakta mig på ulrika.skogland@ainohealth.com

Mer bloggar