En central utmaning inom kompetensförsörjningsbranschen är den så kallade 3:e partsrelationen, d v s som konsultchef är du även beroende av uppdragsgivarens chefer, kultur och värderingar i arbetet med konsultens välmående och arbetsförmåga. Att ha hög närvaro och bygga relationer med kunder och med konsulter är därför centralt i arbetet med att upprätthålla en hållbar personalstyrka.
I vissa fall hamnar ofta ansvaret för medarbetares hälsa och sänkta sjukskrivningstal på den enskilde medarbetaren.  

Några möjligheter och framgångsfaktorer:  

  1. Vi blir starkare tillsammans! Genom att systematiskt analysera omtankesamtal och sjukskrivningsmönster kan man identifiera grundorsaker till sjukskrivningar och bristande engagemang och då ha en dialog mellan kompetensföretag och kund som bygger på fakta och utvecklar båda parter. Ja, som kompetensföretag kan ni utveckla kundens processer och ledarskap!  
  1. Image och konkurrensfördelar! Genom att berätta om hur ni systematiskt arbetar med era konsulters välmående samtidigt som ni blir en del i utvecklingen av kundföretagets affär så stärker ni såväl er image och trovärdighet på en hårt konkurrensutsatt marknad.  
  1. Gå från att reagera på sjukfrånvaro och bristande engagemang till ett förebyggande arbete med framåtlutande strategiska framgångsrecept.  

Det är tydligt att konsulters välmående och arbetsförmåga är avgörande i konsultbranschen. Genom att underlätta för såväl era chefer som kundens chefer att identifiera strategiska framgångsfaktorer ökar produktiviteten och lönsamheten för alla parter.

Mer bloggar