En reflektion 

AINO har haft kontakt med nästan 1000 medarbetare inom publika sektorn sedan i julas om att radikalt sänka sjukfrånvaron och öka produktiviteten. Det är blandade känslor och reaktioner. 

Intresset för att veta mer är stort. Andra är totalt ointresserade. Alla kommuner, regioner och myndigheter ”har lösningar” idag och har vad de ”behöver”. Tyvärr funkar inte dessa fullt ut givet dagens utmaningar.   

Dagens Lösningar är tydligt rehab-fokuserade / medikaliserande och är ger ett bra digitalt stöd för det man måste göra, enligt lagen.  De saknar dock stöd för det man borde göra, som en bra arbetsgivare. Där i ligger en stor del av problemet. Det är inte unikt. Den privata sektorn har samma utmaningar men det är tydligare inom offentlig sektor. Det är dags att tänka om för det kommer inte att bli lättare. 

Vi måste alla tänka om, tidigare 

Kompetensförsörjningen är akut av flera orsaker både på kort och lång sikt 

 • Det är svårare att rekrytera. Resursbrist? Attraktionskraft? Utflyttning > inflyttning? 
 • Vi har för hög (sjuk)frånvaro – och ja, alla är egentligen inte sjuka, än. ..  
 • All frånvaro över 1,5 % (tjänstemän) och 3,0 % (övriga) är för hög (ref. Aino). 
 • Minskat budgetutrymme 2023.
 • Kvalitet och kontinuitet blir lidande som konsekvens av båda ovan. 
 • Offentlig sektor är generellt sett även underdigitaliserad. 
 • Vi har passerat någon form av tipping point om vad som är hållbart både för arbetsgivare och den anställde: ekonomiskt, socialt såväl som tekniskt.

Det som saknas är förmågan att aktivt jobba proaktivt och förstå varför folk blir sjuka och inte varför de reaktivt stannar hemma. Chefernas kombinerade förmåga är en begränsande faktur för produktivitet och lärande. De hinner inte. De saknar rätt förutsättningar att verka systematiskt.

Det handlar inte om pengar längre. Det handlar om förmågan att leverera välfärdslöften såväl som framtidsäkra arbetsuppgifter till en skälig ersättning. Vi måste tänka om (nu) för att vara beredda på att hantera dagens situation men även på att vara beredda på ålderspucklen som skjuts framåt. Det är en annan fråga som många länder funderar på i Europa nu. Det är nu som är tidigare, imorgon. 

Offentlig sektors utmaningar representerar även den största potentialen till förbättring 

 • Det handlar om återvunnen förmåga och dramatiskt reducerade konsekvenskostnader kopplade till sjuktal som idag ligger värst på 8 – 12 %, beroende på verksamhet. 
 • Det saknas flera hundra tusen för att leverera på budgeterat välfärdslöfte. (SKR).  
 • Det finns ingen att rekrytera så då får man ta hand om det man har och jobba smartare 
 • Här är digitaliseringen en frälsare som automatiserar och frigör resurser.  
 • Man borde jobba tillsammans i regionen med arbetsgivarna. All fiskar ur samma sjö. 
 • Det är ett stort konfirmerat intresse från kommundirektörer, operativt ansvariga eller motsvarande på myndighetsnivå. HR är en del av lösningen men är saknar ingen budget. 
 • Finanscheferna är förvånansvärt reaktiva och ointresserade av att driva denna fråga som riskerar att krossa välfärdssystemet vilket är förvånande.   
 • Det saknas ett nytt systematiskt ledarskap som proaktivt finner orsaker för riktade insatser i tid för att ”stoppa läckaget”
 • I slutändan blir det en produktivitetsfråga där chefens i centrum att med nya förutsättningar timma organisationen innan rehab-processen och/eller företagshälsovården tar över.  

  

Vi har mycket att lära av Finland 

Aino har funnits i Finland i 27 år och alltid jobbat proaktivt med hälsa. Vi insåg snabbt att på tok för många inte var sjuka av medicinska skäl. Finland har varit duktiga på arbetsförmåga i många år.

Konceptet Work Ability House kommer härifrån och vi från Aino har samplat på oss en insikt från hälsotester med militär, brandförsvar och Finnavia under många år för att inse dynamiken som leder till just sjukfrånvaro.

Det pågår även en hälsoreform för kommuner och regioner i Finland just nu där Aino knyter ihop chefen med företagshälsovården med ett strukturerat sätt att arbeta förebyggande och mindre medikaliserande. Denna reform lär komma till Sverige också. Finland har alltid varit ledande inom detta och vi från Aino är en stolt motor för att agera proaktivt och samla och berika data till jämförbar, relevant, trovärdig information för riktade insatser med tydlig ROI.  

Man kan säga att Finland ligger några år före Sverige.  Det är av Finland vi skall dra lärdom. Sedan kan Tyskland och Holland lära av Sverige. Vi har liknande välfärdssystem.  

Vi har med andra ord inte mycket att lära av andra länder på en marknad där de flesta wellbeing insatser fortfarande alltför reaktiva (ref. Gartner). Det är vi som borde vara god praxis och vi är inte ens bra, längre. 

Problemställning är dock densamma i hela världen. NHS kollapsar i UK efter Brexit. Digitaliseringen, nya sociala värderingar samt förväntningar om ett nytt sätt att arbeta på i alltmer flexibla och rörliga organisationer är konsekvensen av alltmer digitala och datastyrda verksamheter. Detta är faktiskt ett bra skifte men vi måste anpassa oss och omskola oss. Även offentlig sektor.

Vår framtida arbetsförmåga kommer kompletteras av inflyttad expertis med helt andra förväntningar på karriär och teknik. Om inte löftet om karriär och modern teknik finns där varför skall de välja Sverige. 

Men låt oss komma ikapp oss själva och lära av Finland för att bli bra igen, både i privat såväl som offentlig sektor. Vi fiskar som sagt resurser ur samma sjö. 

Vi vill berätta vad som är möjligt och bra och hur stort värde det innebär att vara proaktiv

”Kuopio stad har implementerade Aino i december 2022. Implementeringsprojektet och implementeringen gick smidigt och enligt schemat med säkra och pålitliga händer från Aino Healths experter. Samarbete, expertis och oöverträffad know-how, i kombination med ett vänligt nätverksansats, gav ett fantastiskt resultat, och nu i Kuopio stad hanteras arbetsförmågasprocesser med realtidsinformation och en tydlig situationsbild. Aino kombinerar fantastiska rapporteringsfunktioner och ett smidigt formulärsystem för tidig agerande Även russektionen har visat sig vara ett nyckelval. Det har gått två månader sedan introduktionen och Aino är redan vårt vardagliga arbetsredskap. Vi är riktigt nöjda med Aino och kan varmt rekommendera Aino till alla arbetsplatser!”   

Saija Rahkonen, HR utvecklingschef, Kupio stad 

Till dig som brinner för dessa frågor i kommuner, regioner och svenska myndigheter 

 • Hur resonerar du och din verksamhet avseende resursbrist & hög sjukfrånvaro?  
 • Vad tänker ni göra annorlunda imorgon / under året? 
 • Hur skapar ni nya förutsättningar för chefer att strukturerat förstå organisationen? 
 • Vet ni vad som är en hälsosam frånvaro och varför folk blir sjuka överhuvudtaget hos er? 

Varför folk stannar hemma är inte samma svar som varför folk blir ”sjuka”. Vi på AINO vill starta en meningsfull dialog som leder till ett mer proaktivt, hoppfullt och produktivt engagemang för alla. 

Vi har delat intresse av detta. Det är meningsfullt. Det handlar om ökad nationell förmåga och bibehållen konkurrenskraft. Vem skall göra jobbet om för många inte dyker upp och det saknas någon att fylla vakansen med? Sverige sjukfrånvaro kostar cirka 66 miljarder. 20 – 30 % av denna är helt i onödan. Det är en stor fråga, mycket pengar och många tappade lustar. 

Har du en egen frånvaro över 4 % så är din organisation en del av det svenska problemet. 4 % är egentligen för högt, rent medicinskt. Det blir rätt mycket på nationell nivå om man lägger ihop det. Individ + Individ. Team + Team. Organisation + Organisation. Alla bidrar.  

Försäkringskassan och Försäkringsbolagen sitter i slutändan på Svarte Petter. Man kan ju undra varför inte Försäkringskassan såväl som Försäkringsbolagen ställer krav på proaktivt arbete och orsaksanalys om de ändå förväntas betala konsekvenskostnaderna av att det brinner för mycket hos personalen. Eller? 

Vi vill starta en nationell och meningsfull dialog om resursbrist och frånvaro tillsammans med offentlig sektorn och visa vägen. Alla blir vinnare. Aino kompletterar befintliga lösningar med den förmåga som saknas. Med en gemensam syn på risker och möjligheter som alla signaler för frånvaro medför, kan ledning och fackföreningar äntligen enas runt en gemensam agenda som kallas social hållbarhetssyn. Till syvende och sist handlar det inte om teknik. Det handlar om människor som gör mänskliga saker.  

Det är en komplex fråga och kopplad till en av samtidens största utmaningar med välmående i allmänhet.  Sverige blöder. Sverige är sjukt. Offentlig sektor är sjuk. Det är inte bra. Det är ju offentlig sektor som skall ta hand om oss. De som är en del av lösningen är även de en del av problemet. 

Vi vill höra din syn på detta. Hör av dig! Följ oss på LINKEDIN. Ställ en fråga.  

Vi har en beprövad, självfinansierande förmåga som ger chefen rätt förutsättningar att vara chef i tid vilket leder till ökad arbetsförmåga, ökat engagemang, hög retention och därmed ökad produktivitet. 

Vi kompletterar därmed företagshälsovården. 

Sven Hultin
Head of Revenue
Aino Health

Mer nyheter