21 oktober, 2020: Aino Health meddelar idag att de kommer att stötta brittiska organisationer under COVID-19 pandemin genom att erbjuda en sex månaders prova-på period av SaaS-lösningen HealthManager.  

Den brittiska marknaden befinner sig just nu i en utmanande situation på grund av COVID-19 och därför har Aino Health beslutat att, tillsammans med sin brittiska partner MCR, stötta brittiska organisationer att säkra hälsa och välmående hos sina medarbetare genom att erbjuda en sex månaders prova-på period av SaaS-lösningen HealthManager. Lösningen har i och med detta också anpassats till hur den brittiska marknaden hanterar personalfrågor och välmående hos medarbetare.

Vi har sett att vår lösning verkligen kan stötta organisationer i UK och speciellt nu under COVID-19 pandemi. Därför har vi valt att erbjuda brittiska företag att prova vår lösning innan de beslutar sig för att köpa.  Vi ser fram emot ett ännu närmare samarbete med MCR och att stötta den brittiska marknaden till mer hälsosamma och engagerade medarbetare, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

HealthManager är en SaaS plattform som stöttar chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. kommunikation och engagemang. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Målet med plattformen är ökat engagemang hos medarbetarna och minskad frånvaro.

För mer information:

Jyrki Eklund, CEO för Aino Health
+358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Om MCR
MCR är ett multidisciplinärt HR-konsultföretag med huvudkontor i London. De har ett etablerat rykte inom konsultrådgivning och tjänster till kunder inom den privata sektorn, myndigheter, högre utbildning samt ideell sektor. MCR är aktiva inom elva områden, vilka finns beskrivna på deras webbplats: https://mcr.consulting. Under de senaste sex åren har MCR återuppfunnit konsulttjänster inom mänskligt kapital för att kunna möta förändrade kundbehov.

Mer nyheter