Stockholm 2020-12-01: Aino Health meddelar idag att deras kund Transcom har beslutat att utvidga användningen av Ainos SaaS-lösning HealthManager, till alla siter i Sverige. Detta innebär en expansion från 600 till 1500 användare.

Transcom beslutade att utöka användningen av HealthManager till hela Sverige efter att ha använt lösningen på två siter under det gångna året. HealthManager har stöttat Transcom i att digitalisera processen för välmående och hälsa hos de anställda. Lösningen har också försett cheferna med stöttning, påminnelser, uppföljning, kvalitetssäkring tidigare i processen och att kunna visa medarbetarna att företaget nu arbetar ännu mer aktivt för att ta hand om sina anställda.

Genom HealthManager har Transcom fått en överblick med viktig information gällande hälsa och välmående hos sina medarbetare, vilka aktiviteter som gjorts, såväl som en förståelse för var cheferna behöver mest stöttning.

Vi är glada att Transcom har sett goda resultat under det gångna året och har valt att utöka användningen till hela Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Transcom och att stötta dem till att bli en ännu friskare och mer välmående arbetsplats, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

HealthManager är en SaaS plattform som stöttar chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. kommunikation och engagemang. Tjänsten erbjuder verktyg för rapportering och analys för att följa nyckeltal kopplade till Corporate Health Management. Målet med plattformen är ökat engagemang hos medarbetarna och minskad frånvaro.

 

För mer information:
Jyrki Eklund, VD Aino Health
Phone: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av SaaS-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. Besök gärna ainohealth.com.

Mer nyheter