Centric väljer att expandera användningen av HealthManager som SaaS-lösning för att stötta chefer och öka produktiviteten samt välbefinnande bland sina medarbetare. Centric är en global leverantör inom uthyrning av generalister, förmedling av specialister samt outsourcing och systemlösningar inom detaljhandeln. 

Centric har sedan tidigare använt HealthManager i den svenska verksamheten och är mycket nöjda med hur systemet stödjer medarbetare och chefer i att på ett systematiskt sätt arbeta med Human Capital Productivity och hållbarhet. Baserat på dessa resultat har Centric beslutat att utöka användningen av HealthManager till sin verksamhet i Norge.  

Vi är mycket glada till att Centric nu väljer att expandera användningen av HealthManager till Norge och ser fram emot att fortsätta stötta Centrics verksamhet”, säger Jyrki Eklund, VD Aino Health.  

HealthManager är Ainos SaaS-lösning som stödjer chefer med interna produktivitetsrelaterade processer och frånvarohantering. HealthManager erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets produktivitets- och välbefinnandehantering. Målet med lösningen är att digitalisera arbetsförmågeprocesser och öka medarbetarnas engagemang.  

  

För mer information:  
Jyrki Eklund  
VD Aino Health  
Telefon: +358 40 042 4221  
jyrki.eklund@ainohealth.com  

  

Certified adviser  
Erik Penser Bank  
+46 8 463 83 00  
certifiedadviser@penser.se  

  

Om Aino Health (publ)  
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.  

Om Centric  
Centric är en global leverantör inom uthyrning av generalister, förmedling av specialister samt outsourcing och systemlösningar inom detaljhandeln. Centric verkar även inom Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing samt hälso- och sjukvård. Centric har 4 300 anställda som är placerade i flera europeiska länder.  

Mer nyheter