Digitalt seminarium 13/9: Drogmissbruk på arbetsplatsen

Aino hjälper företag att identifiera grundorsaker till sviktande arbetsförmåga, tydliggöra förbättringsbehov och agera proaktivt. Vi ser det som viktigt att kunna guida våra kunder till lämpliga åtgärder som gör skillnad och även kunna ta direktkontakt via vår plattform. Nu kan vi introducera Ljung & Sjöberg som vår partner i den stora utmaningen att identifiera och behandla missbruk på arbetsplatsen. Med anledning av detta erbjuder vi ett seminarium där Axel Gudmundsson från Ljung & Sjöberg pratar om drogmissbruk på arbetsplatsen, vad kan och bör arbetsgivaren göra.

Allt fler människor och arbetsplatser står inför problemet med ökande drogmissbruk. Nya drogvanor och en ökad acceptans i kombination med ett bredare utbud och ökad tillgänglighet, skapar lättare ett bruk som såklart påverkar arbetet. Men hur kan vi som kollegor och arbetsgivare upptäcka och förekomma detta problem på arbetsplatsen och vilka åtgärder fungerar egentligen? 

Det här seminariet kommer ge dig nödvändiga verktyg och förslag för att kunna hantera utmaningen med drogmissbruk på arbetsplatsen. Lär dig känna igen tidiga tecken på drogmissbruk och betydelsen av slumpmässiga drogtester, både som ett verktyg för att identifiera tidiga tecken på missbruk och som en proaktiv åtgärd där arbetsgivare kan agera i förebyggande syfte för att skydda både sina anställda och verksamheten från de skadliga effekterna av drogmissbruk. Seminariet kommer även belysa hur man genomför dessa åtgärder med hänsyn till individens integritet och de juridiska aspekterna för att uppnå en balans mellan säkerhet och respekt för individens rättigheter. 

Nyckelpunkter: 

  1. Förståelse för droglandskapet på svenska arbetsplatser: 
  • Utvecklingen av nya drogvanor och ökad acceptans bland de yngre generationerna. 
  1. Att känna igen tidiga tecken på drogmissbruk: 
  • Vilka beteendemönster och indikatorer kan avslöja potentiellt missbruk? 
  • Hur man kan skapa medvetenhet och utbilda personalen för att upptäcka dessa tecken i tid? 
  1. Slumpmässiga drogtester som proaktiv och preventiv åtgärd: 
  • Vad är slumpmässiga drogtester och hur fungerar de? 
  • Vilken roll spelar de i att upprätthålla en säker och drogfri arbetsmiljö? 
  • Vilka rättsliga och etiska överväganden bör beaktas vid genomförandet av sådana tester? 

Talare


Axel Gudmundsson 
Affärsområdeschef Arbetsplatstestning 

Axel@ljungsjoberg.se
mob +46 739-33 32 59 
tel +46 8 24 32 00 

LJUNG & SJÖBERG AB 
Drottninggatan 13, 411 14 Göteborg 
info@ljungsjoberg.se
www.ljungsjoberg.se

Marc Blomgren 
Kundansvarig 

Marc.blomgren@ainohealth.com 
+4673 585 67 79 
linkedin.com/in/marcblomgren 

Malin Eriksson
Work Ability Specialist 

malin.eriksson@ainohealth.com 
+4670 357 77 08 
linkedin.com/in/malinerikssonaino

Mer nyheter