Det är gynnsamt både ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv att så många som möjligt har ett jobb att gå till. För individen innebär det en trygghet med lön och eventuella förmåner, men det bidrar också med den så viktiga känslan av sammanhang och meningsfullhet.  
 
Det finns en stark korrelation mellan hållbara, välmående och produktiva medarbetare och god lönsamhet. En lönsamhet som säkerställer kompetensföretagens framtid och bidrar till att de kan fortsätta utvecklas och vara den viktiga länken mellan arbetssökande och kundföretagen. 
 
Med kontinuerlig kompetensutveckling stärks konkurrenskraften både för individ och samhälle. För kundföretag är konsulter ofta en nyckelstrategi för att slippa tacka nej till ordrar i perioder när det är mycket att göra. I Sveriges Näringslivs Företagarpanel 2021 meddelar kundföretagen att om de inte kunde komplettera kompetensförsörjningen genom att hyra in medarbetare, skulle de behöva tacka nej till ordrar (23 %) eller senarelägga arbetet (22 %).  
 
Bemanningsbranschen är hårt konkurrensutsatt när kampen om talangerna tätnar. De allra flesta har gjort ett formidabelt jobb med att paketera ett värdeerbjudande med låg risk som kombineras med det personliga med att ha kontakt på lokal nivå och diverse on site-lösningar.  
 
Konsulten erbjuds samma trygghet som hos andra arbetsgivare när det gäller lön, semester och pension och kostnader relaterat till VAB och sjukfrånvaro står bemanningsföretaget för. Dessa kostnader är ofta onödigt höga och påverkar lönsamheten markant. Exempelvis; ett företag med 5000 anställda och en genomsnittlig sjukfrånvaro (korttid+långtid) på 6% har årligen kostnader på mellan 120-190MSEK beroende på snittlön. Därtill kommer också alla de utmaningar kopplat till administrativt arbete som schemaläggning och frånvarohantering som uppstår. 
 
Som arbetsgivare inom bemanningsbranschen finns det några punkter som kan underlätta i det proaktiva arbetet för att undvika överdrivet höga sjuktal. Jag listar här några av dem: 
 
1. Hjälp era konsultchefer  
Det kan låta banalt men det är ett faktum att konsultchefer periodvis har väldigt mycket att stå i. Hjälp dem att prioritera och meddela dem när och hur de ska agera vid upprepad frånvaro hos medarbetare. Med lösningar som automatiskt påminner när det är dags att hålla omtankesamtal behöver ni inte dedikera en HR-specialist/controller som håller koll och påminner. Det är viktigt att chefer i ett tidigt skede frågar medarbetaren hur ni som arbetsgivare kan stötta konsulten att förbättra sin situation. 
 
2. Identifiera bakomliggande orsaker till frånvaro.  
Genom att systematiskt analysera innehållet av samtalen och sjukskrivningsmönster kan ni identifiera grundorsaker till frånvaro och bristande engagemang. Det blir ett fint underlag till dialog mellan chef och konsult, kompetensföretag och kund som bygger på fakta och utvecklar alla parter. Ja, som kompetensföretag är ni proffs på att utveckla kundens processer och har även möjlighet att stötta ledarskapet hos er kund och således förbättra tredjepartsförhållandet mellan konsult, konsultchef och uppdragsgivare. 

 
3. Fundera på era mål 
Är det dags att kika på olika initiativ och verktyg inom området hälsa/välmående/hållbarhet är det viktigt att se över era mål och tänka på hur de knyter an till er övergripande strategiska riktning som organisation. Är målet att sänka korttidssjukfrånvaron? Stärkt employer branding? Säkerställa att ni följer lagar och regler? Minska administrativt arbete? Stötta och kompetensutveckla chefer? Digitalisera och skapa smidigare arbetsflöden i rehabprocesser. Öka lönsamheten? Bättre arbetsmiljö? Beroende på era mål finns det diverse KPI:er som är relevanta för att skapa mätbara värden som bör följas upp kontinuerligt under projektets gång. 
 

På Aino hjälper vi kompetensföretagen genom att se till att de har processer och verktyg på plats för att på allra bästa sätt arbeta för hållbara medarbetare och hållbara finansiella resultat. Genom att arbeta systematiskt, digitaliserat och i högre grad automatiserat frigörs tid som istället kan spenderas på värdeskapande aktiviteter som att driva motivation, kundkontakt och utveckling av verksamheten. 
 
 
Kontakta Marc Blomgren för mer information kring hållbara medarbetare och boka en demo. 

Mer nyheter