Stockholms Stadsmission är en idéburen förening som verkar för ett mänskligare samhälle för alla. Sedan 170 år tillbaka har de stöttat de mest utsatta i samhället, bland annat människor i hemlöshet, barn och vuxna som lever i socialt eller ekonomiskt utanförskap och människor som behöver stöd på sin väg tillbaka till arbetsmarknaden. Genom verksamheter som fokuserar på arbete, utbildning, boende och social omsorg bekämpar Stockholms Stadsmission utanförskapet i Stockholms län.  

Vi har intervjuat Tommy Nederman, HR-chef på Stockholms Stadsmission, om arbetet med hållbarhet bland sina medarbetare.

Vilka är Stockholms Stadsmission?

–  Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som grundades redan 1853 med syfte att hjälpa och stödja människor i utsatthet och hemlöshet. Organisationen arbetar för att minska sociala problem och erbjuder olika tjänster och stöd till människor i behov. Stockholms Stadsmission driver bland annat akutboenden, sociala verksamheter, second hand-butiker och insatser för att hjälpa människor att återintegreras i samhället genom exempelvis utbildning och arbetsträning. Vi fokuserar på att skapa möjligheter till en bättre livssituation för människor. Stockholms Stadsmission är en viktig aktör inom socialt arbete och arbetar aktivt för ett mänskligare samhälle för alla.

Hur påverkar hög frånvaro era verksamheter?

– Väldigt mycket! Vårt uppdrag är att bidra till ett mänskligare samhälle för alla och det gör vi genom våra medarbetares insatser. Om de inte är på plats så får vi svårare att lösa vårt uppdrag. Dessutom driver frånvaro kostnader, pengar vi hellre lägger på sånt som gynnar våra deltagare.

Hur arbetar ni för att främja hållbara medarbetare?

– Främja och försöka kan vi göra, men det här är kluriga saker. Hållbart för mig behöver inte vara hållbart för dig vilket innebär att vi försöker främja en nära dialog mellan chef och medarbetare för att kunna hitta och förstå behov och drivkrafter. En bra utgångspunkt är exempelvis krav-kontroll-stödmodellen.

Hur hjälper systemstöd er i ert arbete med medarbetarhälsa/arbetsmiljö/frånvaro?

– Rätt systemstöd och hantering hjälper oss att arbeta systematiskt, fokusera på rätt saker och lösgöra tid.

Vad ser ni för positiva effekter/resultat av ert fokus på medarbetarnas hälsa och välmående?

– Det finns främst två anledningar till att fokusera på detta. Den ena är att det är en moralisk fråga. Vi har en skyldighet att värna om våra medarbetares hälsa och välmående. Den andra är att vi ökar våra chanser att uppfylla vårt uppdrag om ett mänskligare samhälle för alla. Våra medarbetare är den viktigaste resursen för att göra rätt insatser för våra deltagare. När våra medarbetare är engagerade och har en god hälsa, då vill de stanna kvar hos oss samtidigt som vi lockar fler till oss. Allt sammantaget gör det Stockholms Stadsmission bättre.

Vi på Aino är stolta att få vara leverantör till Stockholms Stadsmission. Vill du veta mer om Stockholms Stadsmission eller ge stöd som privatperson eller företag? Gå in på https://www.stadsmissionen.se/

Mer nyheter