Expansioner av befintliga avtal och nyemission för tillväxt

Januari – Mars 2022

• Omsättningen uppgick till 5 424 (5 770) TSEK
• Resultatet efter finansiella poster -3 722 (-3 570 ) TSEK
• Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,2) SEK

Det nya året har börjat starkt för Aino med utökat förtroende både från DHL Supply Chain och Centric vilket visar med tidigare och senare expansioner av befintliga avtal att våra kunder har ett starkt förtroende för Aino.

Aino har stöttat DHL Supply Chain i Sverige med att skapa ett automatiserat och långsiktigt stöd för deras chefer med målet att öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron samt skapa proaktiva dialoger mellan chefer och medarbetare för att öka engagemanget på arbetsplatsen. Expansionen innebär att vår SaaS kommer att inkludera hela den svenska verksamheten.

Även Centric väljer att expandera användningen av vår SaaS. Vi har under flera år supporterat Centrics svenska verksamhet och de väljer nu att expandera vår SaaS-lösning även till sin verksamhet i Norge. Vi är glada över att en så kompetent investerargrupp som Norberg & Partner under kvartalet har valt att blivit storägare i Aino och vi ser fram emot fortsatt samarbete under vår expansionsresa.

Som ett led i vår expansionsresa så har vi under det första kvartalet initierat arbetet med att renodla vårt erbjudande av tjänster till att fokusera på vårt konkurrenskraftiga SaaS-erbjudande. Vi ser att pandemin har ställt nya digitaliserade och automatiserade krav på marknaden och det innebär att marknaden för vårt SaaS-erbjudande har mognat än mer.

Vi är positiva till att vi får vara med och bidra i CSR Swedens arbete med att stärka medlemsorganisationernas kunskap om Social Responsibilty och hur man som företag kan arbeta mer proaktivt med att stärka hälsa och välmående bland sina medarbetare. Vi har även under våren genomfört ett flertal välbesökta webinarier. Det senaste kvartalets framsteg i att expandera befintliga avtal visar att våra kunder har stort förtroende för vår SaaS även i mer oroliga tider. Vi på Aino ser med tillförsikt på 2022.

Ökat antal SaaS-prenumerationer
Per den sista mars har Aino Health 64 000 prenumeranter.

Denna information är sådan som Aino Health AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jyrki Eklunds, vd och koncernchef för Aino Health AB, försorg, för offentliggörande den 16 maj, 2022 kl. 08.30 CET.

Läs rapporten här!

För mer information:
Jyrki Eklund, VD
Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Human Capital Productivity och Employee Sustainability. Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök www.ainohealth.se.

Mer nyheter