Ainos VD Jyrki Eklund deltog i CSR Europe’s National Partner Organisations möte i Bryssel denna vecka.

Deltagare från CSR Europe’s National Partner Organisations möte i Bryssel.

De viktigaste lärdomarna från mötet var att människors hållbarhet och relaterade förändringar i EU-lagstiftningen i hög grad är i fokus för åtgärder för hållbar utveckling och kravet på att granska rapporterad information kommer till och med att öka betydelsen.

Aino Health erbjuder digitaliserade och automatiserade förebyggande processer och mätetal för hållbara företagskunder och deras anställda och ledare.

Ny EU-lag kräver att företag avslöjar information samt kräver revision av hur de arbetar och hanterar sociala och miljömässiga utmaningar. Denna information inkluderar sociala frågor och behandling av anställda, respekt för mänskliga rättigheter, anti-korruption och mutor och mångfald i företagsstyrelser utöver miljöfrågor.

Ny lag hjälper investerare, organisationer i det civila samhället, konsumenter, beslutsfattare och andra intressenter att utvärdera stora företags resultat och uppmuntrar dessa företag att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till affärer.

Offentligt samråd för företagsdirektivet om hållbarhetsrapportering är nu öppet.
Mer information hittar du här.

Mer bloggar