Stockholm 30 mars: DHL Supply Chain Sweden AB väljer att utöka avtalet med Aino Health till resterande siter i Sverige för att utveckla ledarskapet, minska sjukfrånvaron och öka välbefinnandet hos medarbetarna.

Genom implementationen av Ainos SaaS tar DHL ett stort ansvar i att skapa ett automatiserat och långsiktigt stöd för sina chefer att öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron samt skapa proaktiva dialoger där cheferna har ökade möjligheter att öka välmående och engagemang bland sina medarbetare.

Aino SaaS ingår i en större satsning för ökat välmående och utvecklat ledarskap där DHL Supply Chain tar stort ansvar i en bransch där krav på effektivitet och produktivitet ökar kraftigt.

Expansionen innebär att Ainos SaaS nu implementeras på alla svenska siter inom DHL Supply Chain Sweden AB.
Förutom satsningen på SaaS-plattformen så innehåller expansionen även interna utbildningar för att stärka produktivitet, ledarskap och välmående.

Att stärka hälsa och välmående hos våra medarbetare är viktigt för oss, och där har våra ledare en nyckelroll. Vi gör nu en kompetensutvecklingsinsats kring hälsofrämjande ledarskap samt hur vi förebygger och hanterar sjukskrivningar. Aino Healths verktyg blir ett bra stöd för organisationen i detta arbete.säger Martina Bisset, HR Manager Sverige, DHL Supply Chain.

”Vi är mycket glada och stolta över förtroendet från DHL att utöka användningen av vår SaaS. Vi ser fram emot att tillsammans med DHL stärka välmående och produktivitet bland medarbetarna”, säger Jyrki Eklund, CEO Aino Health.

För mer information:
Jyrki Eklund
VD Aino Health
Telefon: +358 40 042 4221
jyrki.eklund@ainohealth.com

Certified adviser
Erik Penser Bank
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Aino Health (publ)
Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Health Management.
Företagets kompletta system med SaaS-plattformar och tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultaten genom ökad produktivitet och medarbetarengagemang genom att göra hälsa, välbefinnande och säkerhet till en integrerad del av det dagliga arbetet. För mer information besök ainohealth.com.

DHL – Logistikföretaget för hela världen
DHL är det världsledande varumärket inom logistikbranschen. Deras divisioner erbjuder en oöverträffad portfölj av logistiktjänster som sträcker sig från nationella och internationella paketleveranser, leveranslösningar specifika för e-handel, internationella expressleveranser och väg-, flyg- och sjötransporter till industriella logistiklösningar för hela varuflödeskedjan. Med cirka 380 000 medarbetare i fler än 220 länder och territorier runt om i världen, förenar DHL människor och företag på ett säkert och tillförlitligt sätt, vilket möjliggör den globala handeln.
DHL ingår i Deutsche Post DHL Group. 2019 hade koncernen en omsättning på mer än 63 miljarder euro. Med hållbara affärsmetoder och ett engagemang för samhället och miljön bidrar koncernen positivt till världen. Deutsche Post DHL Group strävar efter att uppnå logistik med nollutsläpp till år 2050.

Mer nyheter